Kundenes ulike personprofiler

Min tilpasning Miljø. Atferd. Beslutninger Seminaret du aldri har sett andre steder. Konkret beskrivelse av hva du skal gjøre og hva du bør unngå overfor hver enkelt av de fire ulike personprofilene Du lærer å tilpasse din atferd og kommunikasjon med den enkelte kunden og hvordan du skal påvirke for å oppnå ønsket resultat Seminaret […]

Ulike personprofiler

Trivsel, samarbeid, kommunikasjon og resultater I seminaret lærer du å forstå, tolke og tilpasse din kommunikasjon til de fire ulike personprofilene Analyse av deltakernes individuelle personprofil inngår i programmet. (Dette kan utelates dersom ønskelig.)