Dette er noen av de mest populære og lønnsomme programmene

Alle program tilpasses for optimalt og varig resultat


Salgssamtalen: Få kunden til å ønske seg ditt produkt, FØR du har nevnt det
Salg: Kundenes ulike personprofiler – Forståelse, tilpasning og påvirkning
Alle avd.: Ulike personprofiler – Kommunikasjon, samarbeid, salg. Inkl. individuelle personprofil analyser
Interne salgscoacher: Utvikling og trening av interne salgscoacher/selgertrenere. Inkl. verktøy for evaluering og kompetanseutvikling

Velg den programtype som passer best, nå kjører vi!

Kjært barn har som kjent mange navn. Slik er det også med begrepet «kurs». Numberone har etablert et signifikant skille mellom de ulike formidlings- og læresituasjonene, slik at det er enklere for oppdragsgiver å bestemme hvilken form som er mest hensiktsmessig.

– Kurs kjennetegnes av at deltakerne får presentert det aktuell lærestoffet, i størst mulig grad gjennom interaktivt samspill, og deltakerne løser oppgaver underveis. Kurs gjennomføres på mange ulike områder, typisk er ledelse, salg og kommunikasjon.

– Workshop gir deltakerne utfordringer på spesielle temaer der de skal sitte sammen gruppevis og utarbeide sin løsninger. Disse løsningene blir deretter drøftet i plenum for å konkludere. Typiske temaer er samarbeid, teambygging, utvikling av virksomhetsplan, produktutvikling og utarbeidelse av «best praksis» for virksomhetens operasjoner.

– Trening baseres på kjente eller potensielle situasjoner som deltakerne møter i sin hverdag, og deltakerne får veiledning gjennom rollespill, presentasjoner eller annen aktuell oppgave. Slik praktisk trening er svært vanlig i salg, kundebehandling og presentasjoner.

– Seminar er i hovedsak en presentasjon av et gitt tema, der deltakerne kan gjøre notater underveis, men der interaktiviteten er begrenset til konkrete spørsmål og svar. Seminar er ofte av kortere varighet, fra en halv til noen timer. Populære tema er blant annet personprofiler og samhandling, hvordan (endelig!) nå ditt mål, datastøttet rekruttering i vår digitale tidsalder og kjøpspsykologi som grunnlag for salgspåvirkning.