Bøker og E-bøker som gir deg ny innsikt,
personlig utvikling og fremgang

Har du drømmer og ønsker om noe du vil oppnå i livet?  Ønsker du forandring, men trenger inspirasjon?

Har du planer om å realisere en forretningside eller søker du økt kunnskap for å fortsette et prosjekt du har startet på?

Her er bøker som gir deg ny innsikt og nye verktøy når du skal…

–       Ta viktige valg i livet og sette ny kurs

–       Styrke din påvirkningskraft

–       Sette mål, og nå de!

–       Forstå ulike personprofiler og hvorfor vi handler og opptrer ulikt

–       Øke salget

–       Få mer tid til deg selv

–       Lære deg å si nei 

–       Rekruttere nye medarbeidere

Bestill eBøker direkte fra forlegger, Bookboon. (Bookboon er en virksomhet i The Access Group.)

The series "Becoming You - Helping You Live the Life You Desire" provides the inspiration and insight you need to make the life and career changes you desire. Each of the four books gives you great tools and deeper understanding of life's many opportunities and challenges. Presenting real life situations, you will see how people managed to make significant changes. Performing the specific tasks guides you on and brings added confidence and encouragement on the journey towards your goal.
Your Time and Your Path. The great tools in this first book give you more time and prepare you for the successful road ahead. You will learn the magic questions for creating a greater outcome, and how you separate and prioritize between tasks. Presenting real life situations representing common challenges, you will see how people managed to make significant changes. Performing the specific tasks guides you on and brings added confidence and encouragement on the journey towards your goal.

Your Goal and Your Personality. In this second book you learn how to transfer your dream into an effective goal and see obstacles as steppingstones. You will better understand the characteristics of different personalities enabling productive collaboration in all arenas. Presenting real life situations representing common challenges, you will see how people managed to make significant changes. Performing the specific tasks guides you on and brings added confidence and encouragement on the journey towards your goal.

Your Impact and Your Self Care. This third book gives you the key to success in daily life and any career or business. You learn how people make decisions and your impact will grow. You get the “code” to free your me-time and have an acceptance for prioritizing yourself higher. Presenting real-life situations representing common challenges you will see how people managed to make significant changes. Performing the specific tasks guides you on and brings added confidence and encouragement on the journey towards your goal

Your Opportunities and Your Success. This fourth book teaches you to take advantage of all types of feedback and it gives you a tool that may prove to be an important advisor. Another effective tool helps you realize your strengths and supports your positive brain power. Presenting real life situations representing common challenges, you will see how people managed to make significant changes. Performing the presented specific tasks guides you on and brings added confidence and encouragement on the journey towards your goal.

En salgsbok ulik alle andre. I stedet for å presentere generelle salgsteknikker og gjenta det du allerede kan om innvendinger og kjøpssignaler, viser denne boken deg 14 alternative årsaker når du ikke fikk salget. Du vil lære hva som gikk feil og hvordan du kan slå salgsrekordene dine ved å unngå disse feilene. Du vil se hvorfor du bør revurdere tradisjonelle salgsmetoder, kjøpssignaler og innvendinger. Du vil lære mer om den magiske «kjemien» med kunden, og hvordan du kan skape raskere og mer effektive salgsmøter.

A sales book unlike any other. Instead of presenting general sales techniques and reiterating objections and buying signals, this book shows you 14 alternative reasons when you did not close the sale. You will learn what went wrong and how to break your sales records by avoiding these mistakes. You will gain profitable understanding as to why you should rethink traditional sales methods, buying signals and objections. You will learn more about the magic “chemistry” with the customer, and how to employ faster and more interesting sales meetings.

ENGINEERING GOALS 16 steps making you reach your goal. Including the unique tool "MyGoal"
NÅ ER DET DIN TUR 16 steg som fører deg til målet. Inklusiv det unike verktøyet "MittMål"
RECRUITMENT AND SELECTION IN THE DIGITAL AGE Better results while saving time, efforts and money in the process
REKRUTTERING OG UTVELGELSE I EN DIGITAL TIDSALDER Bedre resultat og spart tid, arbeid og kostnad i prosessen