Bøker og E-bøker som gir deg ny innsikt,
personlig utvikling og fremgang

Har du drømmer og ønsker om noe du vil oppnå i livet? 

Har du planer om å realisere en forretningside eller søker du inspirasjon eller økt kunnskap for å fortsette et prosjekt du har startet på?

Her finner du bøker som gir deg ny innsikt og nye verktøy blant annet når du skal…

–       Sette mål – og nå de

–       Vurdere og planlegge dine kommende aktiviteter

–       Styrke din påvirkningskraft i daglig kommunikasjon

–       Øke salget i din virksomhet eller jobb

–       Ta viktige valg i livet og sette ny kurs

–       Rekruttere nye medarbeidere

Leserne beretter om gode erfaringer og positiv fremgang, personlig og i jobb og karriere. Når du kjøper bøker rett fra denne siden vil du få refundert din betaling dersom du opplever at bøkene ikke er nyttige.

THE ART OF LIFE Words, Photos and Tools to Inspire You. Make the Changes You Desire. SPESIFIC TASKS per chapter encourage you and secures your real outcome. Including The Choice of path, You and Your Personality, Positive Authority, See Your Opportunities, Your Decisions and Positive Influence, Have More Time, Responsibility for Yourself, How to Reach Your Goals and You Can Do IT!
LIVSGLEDE. Ord, bilder og verktøy som inspirer deg til endring. OPPGAVESAMLING for hvert emne som gir deg praktisk veiledning og utbytte. Inklusiv Veivalg, Deg og din personlighet, Positiv autoritet, Se dine muligheter, Dine beslutninger og positive påvirkning, Få mer tid, Ansvaret for deg selv, Slik når du dine mål, Du kan!
LEBEN IST WAS DU DARAUS MACHST Worte, Fotos und Tools, die dein Leben verändern können. Mache die Veränderungen die Du Dir wünscht. Inklusive Die Wahl deines Weges, Du und deine Persönlichkeit, Positive Autorität, Erkenne deine Möglichkeiten, Deine Entscheidungen und positiven Einflüsse, Mehr Zeit haben, Verantwortung für dich selbst, Wie du deine Ziele erreichst, Du schaffst das!

Temabaserte E-bøker med effektive konkrete verktøy og målrettede oppgaver

  • The Choice of Path
  • Your Personality
  • Your Positive Impact
  • See Your Opportunities
  • Your Decisions and Influence
  • Have More Time
  • Your Responsibility to Yourself
  • Achieving Your Goals
  • Living Your Dream 
ENGINEERING GOALS 16 steps making you reach your goal. Including the unique tool "MyGoal"
NÅ ER DET DIN TUR 16 steg som fører deg til målet. Inklusiv det unike verktøyet "MittMål"
RECRUITMENT AND SELECTION IN THE DIGITAL AGE Better results while saving time, efforts and money in the process
REKRUTTERING OG UTVELGELSE I EN DIGITAL TIDSALDER Bedre resultat og spart tid, arbeid og kostnad i prosessen