Referanser fra ulike oppdrag

Mentoring/Coaching

Lederutvikling

Selgertrening

Rådgivning

Navn på referansepersoner og bedrifter oppgis på forespørsel

«Stein har jobbet mye for meg nasjonalt i flere av selskapene jeg har ledet, og har vært engasjert innenfor CRM og CLM område hvor han har fått et spesielt ansvar for kompetansebygging av kommunikasjon og kundereiser på alt fra førstelinje medarbeidere til regionsjefer. 

Stein er svært leveringsdyktig, jobber selvstendig og er lett å samarbeide med, i tillegg til at han er spesialist på flere fagområder innenfor CRM og CLM, i tillegg som han har inngående kjennskap til den analoge digitale transformasjonen som nå skjer.»

«Stein har blant annet bistått oss med rekruttering av selgere til vår B2B salgsavdeling. Dette har han gjort med stø hånd, og hans unike www.SeeRecruit.com med personprofilanalyse er et imponerende rekrutteringsverktøy. Med sin lange og brede erfaring er Stein en trygg og god sparringspartner som har hjulpet meg mye i mitt daglige virke som salgssjef. Han går aldri rundt grøten og med sitt åpne sinn og evne til å stille de «ubehagelige» spørsmålene, har han pekt meg i riktig retning mange ganger. Jeg ser fram til flere fruktbare og gode samtaler også i framtiden.»

«Jeg ble introdusert for Stein som konsulent på salgs- og kommunikasjonstrening første gang i 2008 og har hatt gleden av å samarbeide med ham i ulike roller, og for ulike arbeidsgivere, siden. Bransjene har kanskje vært forskjellige, men utfordringen den samme; Få satt salgs- og kommunikasjonstrening systematisk på agendaen – å se til at det forblir et fokusområde. Stein har levert tjenester på ulike nivåer og med ulikt omfang, men i bunnen har det ligget systematisk og pedagogisk salgs- og kommunikasjonstrening uansett om det har vært trening av toppledergrupper eller førstelinje. Slik jeg ser det gir Stein enkle verktøy som lett kan transformeres inn i egen lederstil og som er enkelt å bruke i medarbeiderutvikling i hverdagen. Han er systematisk, nøyaktig og godt forberedt.»

«Mr. Egeberg is one of the most professional trainer and coach I have ever worked with.His knowledge and his possibilities to start and lead positive change processes are as impressing, as the way how he leads workshops and seminars to the best results requested and possible. He is always able to support and give advices for a better doing concerning sales questions aswell as themes that are in focus when you work with him. It is a pleasure to work with him and seeing him work with people and groups that ask for his guidance.»

«Stein is a great coach! During my earlier days as an young entreprenur, I had the pleasure of having Stein as my Mentor. He is the guy to go to when you need help with increased revenue or how to close deals. Stein is always open to discuss ideas and suggestions. He always kept me motivated and shared knowledge. I’m delighted I had the chance to learn from Stein.»

«Stein Erik møtte jeg for to år siden når Supporter.no var i ferd med å ta form. Med god hjelp fra han så fikk jeg utarbeidet det som har blitt en utrolig god forretningsplan for selskapet. Denne planen har vi fulgt til punkt og prikke og på bakgrunn av det så er vi nå klare for lansering i skandinavia! Stein Erik har også vært en utrolig flott støttespiller når det har vært utfordringer og morsomheter på veien. Du er uten tvil en believer, og har vært utrolig delaktig i alt jeg har informert om Supporter.no sin utvikling.
Takk for hjelpen så langt, det blir vel mer etterhvert er jeg sikker på :)»

«I have had the pleasure of working together with Stein in recent years. He has proven to be both an excellent sales coach, as well as a valued personal advisor. Stein’s extensive sales coaching experience will be of value to any organisation that is looking to improve it’s sales potential.»

«Stein var en tid tilbake ekstern salgs coach, med ett veldig annet syn enn hva jeg tidligere hadde lært. Vi bygget opp en svært bra relasjon, og Stein la en viktig grunnpilar for min utvikling som selger og kunderådgiver. 

Behovsanalyse fikk en annen betydning, og det kraftige slaget. Det å se kunden, høre på kunden, spille på kundens banehalvdel….. alt som skal til for å lykkes. 

Jeg ønsker å anbefale Stein på det varmeste. Om du ønsker progressjon, utvikling og proffesionel hjelp! Takk for all støtte og hjelp Stein!»

«Jeg har hatt gleden av å ha Stein Erik Egeberg som mentor og rådgiver i mer enn 10 år. Stein har hjulpet meg med alt fra forretningsplaner til salg og kundesamtaler. Han er ikke bare enormt kunnskapsrik men også veldig klar i det han sier. Han går ikke rundt grøten, han utfordrer meg konkret på det jeg kan forbedre. Stein har vært viktig i omlegging av virksomheten fra jeg drev et byggmesterfirma til nå å være en industribedrift som produserer elementer til alle typer bygg. Trenger du en rådgiver så snakk med Stein!»

«I know Stein Erik as a hardworking targeted leader. His analytical and structured qualities, makes him an invaluable resource for colleagues and partners. It is with pleasure that I recommend Stein Erik as a consultant, motivator and collaborator.»

«I’ve been lucky enough to be working together with Stein for over 1 year. I find Stein as highly skilled in communication, and the ability Stein has to convey its clear message. Stein is also very skilled to keep those he coaches involved in its message.»

«Stein-Erik has worked for my companies as a trainer, recruiter and business advisor on several occations. He always delivers on time and and I will use his services again.»

«Jeg ble kjent med Stein Erik Egeberg når han ble engasjert som min rådgiver i forbindelse med omorganiseringen i If skadeforsikrings region Øst. Sammen la vi en strategi for å videreutvikle regionskontoret på ca. 100 medarbeidere for å kunne levere forventede resultater. Dette var et arbeid som pågikk over en toårs periode. Stein bidro med opplæring og utvikling både på ledernivå, og ovenfor den enkelte medarbeider. I ettertid er det lett å se at hans ekte engasjement og bidrag var en viktig årsak til vår suksess. 

Stein bidro både med salgstrening, arbeidet aktivt med holdninger og motivasjon blant den enkelte medarbeidere, og team. I tillegg benyttet vi hans egenutviklede verktøy SeeRecruit.com når vi skulle ansette nye medarbeidere. Dette verktøy ga oss en mye større “treffprosent” når vi ansatte nye selgere. 

I perioden vi arbeidet sammen og ble godt kjent utviklet vi et nært vennskap. Stein har vært, og er en god diskusjonspartner og rådgiver for meg både profesjonelt og privat. Det er med stor glede jeg gir Stein de beste anbefalinger.»

«I consider Stein to be a professional person with great communication skills. His attension to details and work ethich has proven himself to be an efficient and highly respected leader. He demonstrates great knowledge and every detail has been revised before delivering. He perseveres until he gets it right. I therefore highly recommend Stein in any business venture.»

«Stein Erik er en utmerket veileder og coach, og jeg er svært fornøyd med ham! Han har meget kunnskap og erfaring som nyttiggjøres i hans arbeid. Stein Erik er en dyktig menneskekjenner, og jeg har hele veien følt meg trygg på ham og hans metoder. Dette er en mann man kan stole på, og som gjør sitt ytterste for at kunden skal være fornøyd. Han er svært engasjert. Veiledningsprosessen jeg har vært igjennom med Stein Erik ser jeg på som svært verdifull for at jeg har klart å nå mitt store mål.»

«Studiet jeg tok i din Norsk Selgerskole i ung alder la grunnlaget for min etter hvert solide karriere i salg og internasjonal business. Fortsatt er jeg stolt av vitnemålet du signerte på, Stein Erik, og at du sa at dette var en av de beste eksamensprestasjonene i skolens historie! Måten du bygde opp selgerskolen på med franchise, og innholdet du la inn i programmene, var inspirerende for en lærevillig og sulten, ung forretningsmann! Selv om det er mange år siden nå, holder vi kontakten, og jeg kan anbefale deg som mentor og ressursperson til alle som har høye ambisjoner innen salg og forretningsutvikling.»

«Stein has a special gift of communicating with people and encouraging them to see their own wants/needs/desires. He is then able to incorporate that information into steps they wish to take on a positive and productive means to get to their end. He is always professional in his manner and approach to his consulting others. Stein leads through example on a «do as I do, not as I say» role that draws people to his style of consultation and productivity. I have known and enjoyed working with Stein for twenty+ years, latest now in networking business, and see many more to come. He is an excellent teacher and coach. Thank you Stein, for all that you do and are to those around you.”

«Cooperation with Mr Egeberg as trainer or coach has always been a benefit for all participants. Using seerecruit is an amazing instrument for better results and success in seminars and coaching.»