Profilanalyser og utvelgelse

Unngå de 2 fallgruvene som alltid har vært uunngåelige

Tradisjonelt er det kun søknad med faglig bakgrunn som er tilgjengelig ved den første vurderingen og utvelgelsen blant alle jobbsøknadene. SeeRecruit.com gir deg i tillegg kjennskap til søkernes personprofil før du foretar den første utvelgelsen. Dermed oppnår du et helt nytt og mer presist grunnlag for selektering av hvilke søkere som bør inviteres til ressurskrevende intervju og videre oppfølging. Du gis dermed muligheten til å finne de kandidatene i søkerbunken som har ønsket personprofil. Samtidig kan du unngå å bruke tid og penger på å intervjue søkere med upassende personprofil. Med andre ord har du nå mulighet til å unngå de to tradisjonelle og tidligere uunngåelige fallgruvene innen rekruttering!

Numberone bistår i hele eller deler av rekrutteringsprosessen med eller uten bruk av SeeRecruit. Dette inkluderer blant annet:

– Definering av søkernes ønskete personprofil

– Definering av krav til søkernes bakgrunn og kvalifikasjoner

– Vurdering av søkerne

– Intervjuer

– Utvelgelse