Min tilpasning

Miljø. Atferd. Beslutninger

Seminaret du aldri har sett andre steder.

Konkret beskrivelse av hva du skal gjøre og hva du bør unngå overfor hver enkelt av de fire ulike personprofilene

Du lærer å tilpasse din atferd og kommunikasjon med den enkelte kunden og hvordan du skal påvirke for å oppnå ønsket resultat

Seminaret gir deg konkret forståelse og anbefalinger overfor hver av de fire personprofilene på disse områdene: 

  • Hvordan kontoret ser ut hos kunden
  • Kundens atferd
  • Hvordan kunden tar avgjørelser
  • Hvordan du bør opptre 
  • Hva du bør unngå