Boken har vist i praksis at den virker, den holder det den lover


Innfrir på alle punkter                          

Livsglede       –      En bok som holder det den lover

Tittel: Livsglede -Ord, bilder og verktøy som inspirerer deg til endring
Forfatter: Stein Erik Egeberg
Antall sider: 179

Dette er en bok som tar mål av seg til å forandre vårt liv om vi følger vedlagte oppskrift. Forfatter har høye ambisjoner på bokens vegne og den innfrir på alle punkter.

Det er en motivasjons og selvhjelps bok utenom det vanlige.
Boken er lettlest uten vanskelige fag uttrykk og kan leses av alle.

Den bygger på forfatterens egen praksis og erfaring som coach gjennom mange år. Det kan være en liten svakhet at det ikke følger kildehenvisning med boken annet enn til forfatterens eget stoff. Men det svekker likevel ikke bokens troverdighet fordi den så tydelig er forankret i praksis og anvendte prinsipper som forfatteren har erfart virker. Eksempler fra det virkelig liv understreker gjennom hele boken forfatterens poenger og synspunkter. Det er etter min mening en stor styrke fordi innholdet og løsningene blir troverdige.

Boken er oversiktlig og delt inn i kapitler som omhandler det å ta styring i eget liv, personlighet i samhandling med andre (inkludert en personlig profilanalyse.), kunne utnytte vår kunnskap i samhandling med andre, se mulighetene våre, våre drømmer og mål, hvordan våre beslutninger påvirker andre og oss selv, tidsstyring, ta ansvar for eget liv, målsettingsprosessen samt ikke å gi opp.

Boken lover oss livsglede om vi følger oppskriften. Det er ikke en lettvint løsning som blir skissert, men et verktøy som kan skape den indre kraften vi trenger for å gripe fatt i det som ikke fungerer hos oss selv, sette oss nye mål og arbeide oss frem til et bedre liv og dermed større livsglede. Boken er like anvendelig når det gjelder å forbedre vårt privatliv som å nå nye mål i jobben vår.

Delen som omhandler å nå mål er godt beskrevet. Ofte er slike målstyringsprosesser vanskelig tilgjengelige, og vi gir opp før vi har startet. Denne boken har klart å gjøre prosessen enkel og lettfattelig med en tydelig oppskrift for hvert steg på veien. Det understrekes hvor viktig handling er og vår motivasjon for å nå målet. «Det er svært viktig å tidfeste målet, ellers forblir det lett en drøm» sier forfatteren.

«Det er ikke vanskelig å spise en elefant om du bare deler den opp i små biter», er forfatterens måte å introdusere delmål på. Han råder oss til å skaffe oss en støttespiller og at vi sammen underskriver en kontrakt som skal hjelpe oss til å nå våre drømmers mål.

Med en slik støttespiller er det vanskeligere å trekke seg og gi opp før målet er nådd. Støttespilleren forplikter oss til å fortsette, samtidig som vi kan trenge noen som heier oss frem når vi møter hindringer.

Kontrakt formular er med i boken.

Poengene i boka er understreket med velvalgte sitater hentet fra forfatteren selv og andre. I tillegg er boka rikt illustrert med forfatterens egne bilder som på en flott måte understreker budskapet i boken. Layouten er vakker og oversiktlig.

Jeg kan trygt anbefale boken til alle som ønsker å jobbe med seg selv eller som trenger en ny drive for å komme videre i sin karriere. Boken hjelper oss til å sortere for oss selv hva vi trenger i livet vårt for å oppleve livsglede, og til å våge å sette oss høye mål.

Til hvert område boken beskriver, følger det nøye gjennomtenkte oppgaver. For fullt utbytte av boken anbefaler jeg at disse oppgavene brukes, da de er vesentlige for å få til ønsket endring. Oppgavene er i tillegg til å være plassert under hvert kapittel også samlet i en arbeidsbok bak i boken. Dette er absolutt en fordel og gjør det lett å komme tilbake til områder vi ønsker å repetere og arbeide mer med.

Jeg har fulgt med på «Det nytter» bloggen til sb.no. Der har forfatteren sammen med Sandefjords blad invitert leserne med på prosessen med å sette seg nye mål og ferden mot å nå disse målene. Fem ulike personer med hvert sitt ståsted i livet ble valgt til å delta. Metoden de anvendte var som skissert i boken. Tilbakemeldingene deltakerne ga samsvarer helt med bokens budskap. Det nytter å jobbe målrettet mot et mål, en drøm slik forfatteren så tydelig demonstrerer. Alle deltakerne har nådd sine mål eller er godt i gang med å realisere dem. Noen har sågar satt seg enda nye mål etter at de nådde målene sine i «Det nytter.»

Boken har vist i praksis at den virker.

Derfor kan den trygt anbefales.

Synnøve Fauske Dale

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *