Ord, bilder og verktøy som inspirerer deg til endring

Om du ønsker å endre noe i livet ditt, men ikke har en personlig veileder og motivator,
og om du ønsker å leve drømmen din, da er dette boken for deg. Den vil gi deg den
inspirasjonen du trenger. Og den følger deg hele veien frem.

Det er ikke gjort over natten å gjøre endringer i livet. Du må ha langsiktig motivasjon,
og du må gjøre de riktige aktivitetene. Enten du har lest motivasjons- og selvhjelpsbøker
tidligere, eller dette er første gangen, vil denne boken gi deg en ny dimensjon. Med
konkrete oppgaver, effektive verktøy og inspirerende bilder, representerer boken noe nytt
innen selvhjelpslitteratur.

Du får presentert faktiske livssituasjoner som representerer felles utfordringer vi alle møter.
Deretter vil du se hvordan disse menneskene, som har de samme ressursene og kvalitetene
som deg, har klart å gjøre betydelige endringer. Boken er basert på mer enn 20 år med
seminarer, kurs og rådgivning, for det meste i Skandinavia. Alt du vil lese og lære om ulike
personprofi ler, hvordan du kan kommunisere og påvirke, hvordan du tar beslutninger,
hvordan du får mer tid, og hvordan du når dine mål, har vist seg å fungere i praksis. Denne
boken kan endre liv. Den kan gi deg økt livsglede.


Innhold

Forord
Introduksjon
1 Veivalg
2 Deg og din personlighet
3 Positiv autoritet
4 Se dine muligheter
5 Dine beslutninger og positive påvirkning
6 Få mer tid
7 Ansvaret for Deg selv
8 Slik når du dine mål
9 Du kan!

Etterord
Oppgavesamling
Egne sitater
Eksterne sitater
Bonus

Denne boken er tilegnet deg som har mål og drømmer for livet ditt, og som ønsker mer innsikt, forståelse
og inspirasjon til å skape endringer. Boken er også tilegnet deg som har et godt liv, men som allikevel har
nye mål du vil nå, og drømmer som ennå ikke er virkeliggjort. Uansett hva som er din situasjon i dag, hold
fast ved ditt indre bilde av en livssituasjon der du har skapt endringen som du ønsker, har nådd ditt mål og
lever din drøm.


Har du noen gang ønsket at du hadde en personlig hjelper som kunne ta deg i hånden og vise deg veien,
og ikke slippe taket? En rådgiver og veileder som ville gi deg økt selvinnsikt og mer kunnskap på vei mot
målet ditt? Som samtidig ga deg motivasjon og inspirasjon til å fortsette helt til du var fremme? Du vil
kanskje ikke få muligheten til å ha en personlig rådgiver og inspirator. Nå har du imidlertid denne boken.
Den er din egen hjelper, som du kan holde i hånden så lenge du selv vil. Den kan følge deg hele veien.


Jeg kjenner dessverre ikke din konkrete situasjon, og heller ikke dine mål og drømmer. Sannsynligheten
er allikevel stor for at dine ønsker for fremtiden har mye til felles med mål og drømmer som mange andre
har. Dette betyr at mulighetene og utfordringene er de samme. Derfor viser boken deg både situasjoner
du kjenner igjen, og gode løsninger som du kan benytte. Strukturen og utformingen av boken gjør den
enkel å bruke. Du kan ha din hjelper for hånden til enhver tid. Du fi nner lett akkurat de rådene, den
veiledningen og de verktøyene du trenger – når du trenger de.


Gjennom mer enn 20 år som rådgiver og trener har jeg hatt gleden av å oppleve hvordan mennesker har
klart å endre sin livssituasjon, og gjøre mål og drømmer til virkelighet. Kvinner og menn i ulik alder, med
forskjellig bakgrunn, ressurser og ambisjoner. Det spiller mindre rolle hvilket ståsted du har. Det viktigste
er at du virkelig ønsker å oppnå en endring og nå et mål. Dersom du kan drømme det, kan du oppnå det.

Beatles-legenden John Lennon hevdet at ”livet er det som skjer deg, mens du er opptatt med å legge andre
planer.” Mye tyder på at han beskriver situasjonen til mange mennesker. Før du starter, husk at endring er
en prosess. Det er ikke et tidsbegrenset prosjekt du begynner på. Målet er at du skal styrke din mulighet til
å gi livet ditt det innholdet du ønsker. Da vil du kunne omskrive John Lennons ord, slik at livet er det du
nyter, mens du legger videre planer.

Hvert kapittel starter med et bilde. Gå ”om bord” i bildene, og la de inspirere deg til åpenhet og
fordypning. Du vil kjenne igjen utfordringene som de ulike situasjonene beskriver, både fra privatlivet og
arbeidslivet. Du vil se hva andre har lært og gjort for å gjøre endringer. Ta deg tid til å tenke over hvordan
din situasjon faktisk er. Ikke underkjenn forhold som du er lite fornøyd med i livet ditt. Men la heller ikke
uheldige livserfaringer være en blokkering som hindrer deg i å utnytte den energien boken har å gi deg.
Boken er en arbeidsbok, hvert kapittel avsluttes derfor med konkrete oppgaver. Å utføre disse oppgavene
gir deg de beste mulighetene.


Som en ekstra inspirasjon kan du bli enda bedre kjent med deg selv. Du er velkommen til å gjennomføre
en enkel profi lanalyse, som gir deg en objektiv og konkret beskrivelse av din personprofi l. Analysen utføres
online, og benytter samme modell som du får presentert i kapittel 2, Deg og din personlighet. Fordi du har
kjøpt denne boken, får du analysen uten kostnad. Informasjon om innlogging fi nner du bakerst i boken.
Du kan leve dine drømmer, og du er selv i stand til å skape de endringene som gjør det mulig. Tro på deg
selv, og bestem deg. I dag. Du er selv den ressursen som du har ventet på. Det gjelder bare å vite hvordan
du skal utnytte den.

La oss sette i gang!