Videreutvikling av samarbeid, kunderelasjoner og salgsresultater


Numberone verktøy
og metoder for positiv
resultatskapende
intern og ekstern kommunikasjon
og salg

 

Ny forståelse og nytt innhold i faget salg

Unngå de 2 tidligere uunngåelige fallgruvene i rekruttering

Læremateriell og bøker som bidrar til økte resultater

Skreddersydd for grupper, avdelinger og 1:1

Bøker for egenutvikling, veivalg, kommunikasjon, påvirkning, salg, rekruttering

THE ART OF LIFE Words, Photos and Tools to Inspire You. Make the Changes You Desire. Including Choice of path, Personality, Have more time, Decisions and positive influence
LIVSGLEDE Ord, bilder og verktøy som inspirer deg til endring. Inklusiv Veivalg, Personlighet, Få mer tid, Dine beslutninger og positive påvirkning, Se dine muligheter, Positiv autoritet, Nå ditt mål
LEBEN IST WAS DU DARAUS MACHST Worte, Fotos und Tools, die dein Leben verändern können. Mache die Veränderungen die Du Dir wünscht. Inklusive Deine Möglichkeiten, Mehr Zeit Haben, Perönlichkeit, Deine Einflüsse, Deine Ziele
ENGINEERING GOALS 16 steps making you reach your goal. Including the unique tool "MyGoal"
NÅ ER DET DIN TUR 16 steg som fører deg til målet. Inklusiv det unike verktøyet "MittMål"
RECRUITMENT AND SELECTION IN THE DIGITAL AGE Better results while saving time, efforts and money in the process
REKRUTTERING OG UTVELGELSE I EN DIGITAL TIDSALDER Bedre resultat og spart tid, arbeid og kostnad i prosessen


Unike program for personprofilanalyse, samhandling og kundetilpasning