Innrammet Nu1JPGRådgivning, coaching og sparring              hull nkkel Speaking-and-listening-skillsjpg                                                    

Rådgivning kombineres ofte med opplæring- og utviklingsinnsats gjennom workshop eller kurs. Men rådgivning er like gjerne frittstående oppdrag i forbindelse med virksomhetsetablering og utvikling. Typiske rådgivningsområder er HR knyttet til bemanning og personell, forretningsstrategi vedrørende virksomhetsplan, visjon og måldefinisjon, og ikke minst området for kunderelasjoner og omdømmebygging inklusiv kundeundersøkelser.

Coaching anvendes i dag også i norsk språk, men en coach kan gjerne byttes ut med betegnelser som trener, veileder, støttespiller og sparringspartner. Utgangspunktet er rett og slett at du får en person som kan hjelpe deg å peke ut rett kurs og deretter holde kursen til du når målet. Underveis handler det om både sparring på alternative løsninger, motivering, gi gode innspill, tenke annerledes enn det du selv gjør der du står midt oppi situasjonen, og å være tilgjengelig og tilstede med råd eller bekreftelser. Om du trenger en "klapp på skulderen" eller "et spark bak" for å komme deg videre; i begge tilfeller vil du nyte godt av din "coach".