Welcome to Numberone.no

Coaching . Development . Counceling

Main services

The main services provided by Numberone are listed below. The relationship with the client continues to develop as the cooperation progresses. The increased insight and understanding of the client's situation, challenges, and potential for development naturally leads to additional overlapping and adjoining services

.

 

Makes the impossible possible!
A turn-key selection and recruitment tool that provides you with the applicants' personality profile analysis as a part of the very application.
For the first time ever you are able to make the initial selection of applications
based on both personality and professional background/CV.

Søk i bloggen
Chatboten; hva med kundetilfredshet og veien videre?

Generell erfaring er at løsningsgraden for dagens boter er i størrelsesorden 30%. I praksis betyr det at 7 av 10 kunder ikke får den hjelpen av boten som de søker. Hva er årsaken? Er dette hensiktsmessig og godt nok for bot-eierne?

Les mer
Klarer du å unngår de to fallgruvene i rekruttering?

Tiden er inne for å forbedre rekrutteringsprosessen. Vi har aldri hatt muligheten til å unngå de to fallgruvene. Men nå har vi det! Det handler om å ta i bruk datateknologien til mer enn CV-baser og søknad i epost. Vi må tenke nytt

Les mer