Vår nye medarbeider – Chatbot’en: En ny selger?

Vår nye medarbeider – Chatbot’en: En ny selger?

Har du en slik ny medarbeider i din bedrift? Kanskje jeg skulle legge til; -allerede? For foreløpig har vi bare sett starten av utviklingen innen bruken av chatbot – og av teknologien som vår nye medarbeider vil benytte. Men hvordan vil chatboten påvirke selgerens hverdag?

Dagens chatbot har i hovedsak tatt en plass i kundesenteret. Oppgavene er vesentlig knyttet til å håndtere kundens spørsmål knyttet til faktura, leveranse, abonnement eller å gi informasjon om produkter og tjenester. Med andre ord har chatboten tatt over en del rutineoppgaver som menneskekollegaene utfører. Vi kan bare ane hvor mye personellressurser som chatboten vil frigjøre, men vi kan lett se hvilken forbedret kundeservice det er å ha tilgang 24/7 hverdag som helg.

Om vi ser salg og kundepåvirkning i et bredere – og i praksis riktigere – perspektiv, vil chatboten øke kundetilfredsheten og derved styrke bedriftens salgspåvirkning. Men den gjør jo fortsatt ikke det vi tenker på som en Selgers jobb…?

I salgsavdelingen har vi ulike oppgaver og roller; fra backoffice til feltsalg. Vi kan allerede nå ta i bruk chatboten til å initiere salgsmøter ved å trene boten til å ta imot kundeforespørsler og -interesse. Typisk vil være når en potensiell kunde kontakter bedriften med spørsmål om produkter og tjenester for å vurdere oss som ny leverandør. Denne oppgaven er imidlertid fortsatt en reaktiv respons. Men hva med en chatbot som i fremtiden også kan arbeide proaktivt?

Hvilke oppgaver ser du for deg at en videreutviklet chatbot kan utføre? Hvor langt er vi kommet i en slik utvikling? Hva tenker din bedrift om denne nye medarbeiderens (chatbotens) oppgaver i tiden fremover?

Og i forhold til våre aktive Selgere: Hvilket samarbeid vil vi se mellom selgerne og chatboten?