Partnerskap med Lette.no

Partnerskap med Lette.no

Sammen med Lette.no bygger vi opp et nasjonalt ressurssenter innen salg. Som selger eller salgsleder uansett erfaring, bransje og næring, får du tilgang til både grunnleggende og dyptgående kunnskap, råd og tips innen Faget Salg. Med min bakgrunn fra etableringen av Norsk Selgerskole og påfølgende 30+ år med salgscoaching og selgerutvikling, er det naturlig og motiverende å inngå partnerskap med Lette.no.

I fellesskap skaper vi et ressurssenter basert blant annet på gode artikler som tar for seg salg i dagens verden der der det menneskelige og det teknologiske møtes. Stoffet vil utfordre deg på de tradisjonelle begrepene, metodene og virkemidlene innen salg. Du vil også finne podcaster som belyser salg fra ulike hold.

For at du lett skal få tilgang til stoffet og kunne dele det med dine kolleger og kontakter, blir det også tilgjengelig på relevante sosiale media som LinkedIn.

Som senior innen salgsfaget i Norge ser jeg frem til å kunne dele mine erfaringer og kunnskaper med enda flere gjennom partnerskapet med Lette.no. Med den solide erfaringen og kompetansen i det digitale universet som Lette.no besitter, har vi det som trengs for å gi deg en nyttig, ny ressurs i ditt arbeid innen salg. 

https://www.lette.no/blog