Den proaktive chatboten – Selgerens aktive hjelper!

Hva skjer når robot-kollegaen begynner å opptre proaktivt? Den er parat 24/7, og med riktig trening vil den være i stand til å kontakte aktuelle kunder på egen hånd. Hvor kommer selgeren inn i bildet? Vi får en «ny form» for outbound marketing…

Les mer
Ikke flere innvendinger!

Kundens spørsmål er ikke et «kjøpssignal», og en motforestilling er ikke en «innvending». Selgere er blitt forledet i alle år. Verden er i utvikling, også i salg. Vi bør fjerne disse begrepene. Fremtiden dreier seg om interessesignal og behovssignal.

Les mer
Vi må kvitte oss med «kjøpssignal»

Kjøpssignal benyttes i "all" salgsopplæring. Dessverre er begrepet både upresist og gir feil læring. Du må ikke bli forledet til å tro at disse spørsmålene er signal om kjøpsinteresse. Dermed er det ingen grunn til å betegne de som «kjøpssignal».

Les mer