Norges første «Autoriserte Robot-trener»

IMG_5150jpg

T.v. adm.dir. i Terki Software, Hans Olav Bakås, og t.h. Stein Erik Egeberg

Når to parter med solid erfaring og spisskompetanse slår seg sammen for å vise vei inn i morgendagens digitale kundesenter – ja, da må det bli bra.

Oppgaven med å trene kunderådgivere og interne trenere hos bedriftene som tar i bruk Terkis chatløsning; den unike hybridboten, blir særdeles interessant og givende i årene som kommer. Partnerskapet med Terki Software og rollen som Norges første autoriserte robot-trener viderefører 30 års erfaring og innsikt fra opplæring og trening innen salg og kundebehandling.

Chatbot løsningen til Terki skiller seg ut fra andre løsninger i markedet ved at brukerbedriftens egne kunderådgivere og interne trenere selv kan lære opp chatboten. Det er ikke nødvendig å ha kunnskap verken om kunstig intelligens (AI), om maskinlæring eller ha annen IT utviklerkompetanse. Terkis løsning gjør det enkelt å komme i gang for brukerbedriftene!

Mer om Terki og deres pressemelding finner du på deres hjemmeside http://www.terki.no/2018/01/25/terki-software-med-norges-forste-autoriserte-robot-trener

Terkis hybridbot er resultatet av forskning og utvikling der målet har vært å finne en ny og mer allment tilgjengelig måte å lære opp chatbot funksjonen på. Terkis sterke og innovative utviklerteam har lyktes med å utvikle en løsning som gjør at bedriftenes kunderådgivere og interntrenere kan jobbe sammen med chatboten. En annen betydelig fordel er at de sømløst kan bistå chatboten når den trenger hjelp, herav betegnelsen hybridbot. Terki er alene om å tilby en slik hybridbot løsning, som gir en ny og langt mer kundevennlig opplevelse av en chatbot. At løsningen også gir brukerbedriftene en stor økonomisk besparelse i forhold til andre chatboter, og gjør det mulig å ta ut positiv effekt i løpet av kort tid, er ytterligere fordeler. Og det er nettopp disse attraktive nytteverdiene som gjør det spesielt interessant å inngå partnerskap med Terki; å kunne jobbe med markedets beste chatbot løsning.

Du er velkommen til å ta kontakt om du ønsker å høre mer om fordelene med Terkis hybridbot både når det gjelder drift og opplæring.