Hvordan endrer ny teknologi med inbound marketing og chatbot selgerens kundesamtaler?

Hvordan endrer ny teknologi med inbound marketing og chatbot selgerens kundesamtaler?

Den teknologiske utviklingen gir oss stadig nye muligheter og verktøy også i salg. Den enorme utbredelsen av sosiale media har skapt det systematiske markedsføringskonseptet som vi siden 2006 er blitt vant med å betegne som inbound marketing. Chatboter er neste verktøy vi er i ferd med å venne oss til, der vår nye robot selgerkollega etter hvert helt gjennomfører mye av kundesamtalen. Når selgerne overtar kunde-dialogen, er kundens referanseramme (dvs. summen av kundens kunnskaper og erfaringer) på et helt annet nivå enn tidligere. Det betyr at selgeren må møte kunden og styre samtalen langt mer bevisst og presist. Som alltid tidligere har kunden to «krefter» i hodet som avgjør kundens kjøpsbeslutning, men med den nye, utvidete referanserammen; blir forholdet mellom den emosjonelle og rasjonelle kraften også endret? Ser vi nå at den rasjonelle kraften faktisk tar innpå den emosjonelle kraften som tidligere hadde et stort overtak?

Og vil det vi alltid har hevdet at førsteinntrykket (som vi aldri kan gi mer enn en gang overfor en kunde) er svært viktig når selgeren møter kunden, ikke lenger ha samme betydning, i og med at kunden allerede har bygget opp et positivt første inntrykk gjennom all kunnskapen som er innhentet på egen hånd?

Hva er din erfaring og dine tanker? Hvordan har opplæring og trening av selgerne i din bedrift blitt endret? Og hvilke planer er lagt for utviklingen videre?