Fremtiden kommer… Delingssalg – Shared selling

Fremtiden kommer… Delingssalg – Shared selling

På slutten av 1980-tallet var det et lyst hode som tok ut «Salg» fra den omfattende markedsføringslitteraturen og definerte Salg som et frittstående fag. Ikke bare fordi samfunnsutviklingen og produkttilgangen helt hadde endret balansen siden 2. verdenskrig, men fler og fler ble bevisst at salg faktisk er den avgjørende innsatsen vi alle er avhengig av for å lykkes. Norsk Selgerskole ble etablert landet rundt for å ivareta oppgaven med å gi faget salg form og innhold.

Definisjonen som ble proklamert gjelder fortsatt, fordi det alltid vil handle om å få noen til å beslutte noe de på forhånd ikke selv hadde tenkt. (Om de så hadde, er det fortsatt ordremottak vi snakker om, oftest basert på markedsføring.) Definisjonen ble derfor «Salg er påvirkning i ønsket retning.» Det ble således behov for å avklare forskjellen på salg og markedsføring, og etter hvert måtte mange stillingsbetegnelser og visittkort endres. Vi så underveis flere ulike, omfattende beskrivelser av forskjellen på markedsføring og salg. Med Norsk Selgerskoles praktiske og jordnære tilnærming ble imidlertid denne forskjellen uttrykt med 6 enkle ord: «Markedsføring koster penger. Salg gir penger

Så til poenget; vi vet hva salg har vært. Men hva kommer heretter? Internett med bl.a. sosiale media, outbound marketing og chatbot vil fortsette å være med på å bestemme rammene for salg. Men det er en annen faktor som i like stor grad vil påvirke; samfunnets fortsatte utvikling med helt nye betingelser for personlig økonomi og trygghet! Med en større andel seniorer og betydelig redusert offentlig pensjonsordning vil hvermansen måtte ta et større personlig ansvar for sin økonomi. Den nye delingsøkonomien er en direkte konsekvens av de to nevnte forholdene, både når det gjelder den tekniske gjennomføringsmuligheten og hvermansens ønske om å enten spare penger eller tjene (ekstra) penger.

Det nye blir «Delingssalg» - «Shared selling». Vi er kjent med MLM, også betegnet som nettverksmarkedsføring. (Som dessverre for noen forveksles med ulovlige «pyramider».) Delingssalg blir den renvaskete fornyelsen, som hvermansen etter hvert vil få forståelse for gjennom den nye opplæringen som ligger i horisonten. For hva er mer «deling» i ordets rette betydning, enn at enhver som er villig til yte, vil få betalt for sin innsats, uavhengig av stand, alder, bakgrunn og øvrige ressurser? Mange anerkjente økonomer og forretningsmenn promoterer salg gjennom nettverk, og denne salgsformen er i dag den raskest voksende veien til markedet. Og utviklingen går bare en vei. Hvordan står vi her på berget når det gjelder vårt syn på denne typen «delingsøkonomi»? Hvor lenge vil Ola og Karis holdning til «pyramider» basert på mangelfull kunnskap påvirke viljen og evnen til å «gå ut og tjene egne penger»? Kanskje inntil realiteten knyttet til pensjonsøkonomien og fremtidig usikkerhet står i døren?

www.linkedin.com/in/steine/

www.facebook.com/RessursutviklingAs/