Digitaliseringen: Kjøpskurs for selgere?

Digitaliseringen: Kjøpskurs for selgere?

Er du B2B selger? Da har du mye spennende foran deg! Digitaliseringen fortsetter å gi betydelige konsekvenser. Gammelt pensum må fornyes. Ut med begrepene argumentasjon, kjøpssignaler, innvendinger og behovsanalyse. Nå handler det om skreddersøm av den enkelte kundedialogen der forståelse av KJØPET gir premissene. Personprofil tolkning og tilpasning, håndtering av interessesignaler og behovssignaler, evnen til å styre med påvirkningsspørsmål basert på kjøpspsykologiens faktiske skille mellom de rasjonelle og emosjonelle beslutningsenergiene... det er denne kunnskapen som den kunnskapsrike kunden i det digitaliserte samfunnet utfordrer! Er du klar for kjøpskurs for selgere?

www.facebook.com/RessursutviklingAs/

www.linkedin.com/in/steine/