Den proaktive chatboten – Selgerens aktive hjelper!

Den proaktive chatboten – Selgerens aktive hjelper!

Vi har etter hvert blitt kjent med den reaktive chatboten. Den er parat når en kunde henvender seg til oss. Den gir svar slik robot-treneren har lært den opp, ut fra det som teknologien gjør mulig. Når den er godt trent, vil den håndtere mange av kundens ærend uten å involvere en menneskekollega i kundesenteret.

Men hva når robot-kollegaen begynner å opptre proaktivt? Den vil fortsatt være parat 24/7, og med riktig trening vil den kunne kontakte aktuelle kunder som viser interesse for spesifikke nettsider. Kundene som ser på ulike nettsider, kortere eller lengre tid, en gang eller flere, de legger igjen spor. Når chatboten registrerer en definert type aktivitet vil den kunne kontakte kunden og innlede en dialog. Akkurat som om det var kunden som selv tok initiativet overfor vår reaktive bot-kollega.

Hvor kommer så selgeren inn i bildet? Vi kan se på dette som en «ny form» for outbound marketing. Ved hjelp av teknologien markedsfører vi våre tilbud og deretter mottar interessentenes respons. Denne responsen foredles av markedsførerne og følges opp av selgerne. På samme måte vil chatboten videreformidle og knytte kontakt med aktuelle interessenter, som selger-kollegaen deretter får som kvalifisert «lead».

Når samspillet mellom den proaktive robot-kollegaen og selgeren blir satt i system vil selgeren få tilgang til potensielle kunder som hun eller han sannsynligvis ikke kunne skaffe på egen hånd. Fordi selgeren er ikke operativ 24/7, og i motsetning til chatboten har selgeren begrensninger mht. kapasitet, dagsform, prioriteringer av oppgaver m.m. Selgeren får dermed en god hjelper, ikke en konkurrerende kollega.

Hva tenker du og din bedrift om den kommende proaktive chatboten? Hvordan forbereder dere selgerne på det som snart kommer?


https://www.linkedin.com/in/steine/